Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Ikkunakauppiaan (Jonatrans Oy:n) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.7.2021.

Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt tietojen käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Päivitämme tietosuojaselostetta tarpeen mukaan, jolloin julkaisemme siitä uuden version verkkosivuillamme. Verkkosivustomme jatkuva käyttö päivityksen jälkeen katsotaan muokattujen ehtojen hyväksynnäksi.

 

Rekisterinpitäjä

Jonatrans Oy, Kuruntie 621, 39820 Kihniö

0400 796 971

www.ikkunakauppias.fi

Y-tunnus 2398415-3

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Juha Oksanen, 0400 796 971, juha@ikkunakauppias.fi

Yrityksessä ei ole nimetty erikseen tietosuojavastaavaa.

 

Rekisterin nimi

Ikkunakauppias.fi, asiakas- ja markkinointirekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisiin tarkoituksiin, kuten:

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä ja yhteydenotoista, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Toimitamme henkilötietoja voimassaolevan lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain 19 § mukaisesti.

Mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä vastaaviin selvityksiin.

Voidaksemme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin, saatamme luovuttaa henkilötietoja verkostoomme kuuluville yhtiöille, alihankkijoille ja yhteistyökumppaneillemme, jotka käsittelevät tietoja ainoastaan palvelun toimittamisen vaatimissa rajoissa. Kumppanimme eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä toimita tietoja kolmansille osapuolille.

Tietoja voidaan luovuttaa myös EU:n ja ETA:n ulkopuolelle mm. tietojen teknisen ylläpidon ja käsittelyn toteuttamiseksi alihankkijamme toimesta.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisterejä käytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannata kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

 

Evästeet

Verkkopalvelumme hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana.

Käytämme verkkosivustollamme Google Analytics -ohjelmistoa, jonka avulla seuraamme käyttäjien toimintaa sivuillamme. Saamme tietoa mm. siitä, mikä sisältö sivuillamme on kiinnostavaa, kuinka kauan käyttäjät viettävät aikaa sivustolla ja millä hakusanoilla sivustoillemme saavutaan. Nämä tiedot ovat anonyymejä, joten emme saa käyttäjistä mitään henkilökohtaista tietoa. Kävijällä on mahdollisuus rajoittaa tai kieltää evästeiden käyttö.

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus:

 

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

Poistamme, oikaisemme tai täydennämme käsittelyn kannalta virheelliset tai tarpeettomat tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön niin pyytäessä.